Statistični podatki

Leto Št.članov Št.nastopov Št.vaj
2006 37 21 77
2007 40 22 72
2008 40 35 72
2009 37 30 66
2010 38 33 71
2011 34 31 64
2012 39 27 59
2013 42 31 65
2014 43 30 69
2015 44 38 60
Skupaj 298 675

Dramska in pevska skupina sta imeli poleg skupnih tudi svoje vaje.

Podatki o vsebini plesnih nastopov:

 

Leto Spleti Plesi Pari Nastopajoči Harmonika Violina KLarinet Bajs
2006 46 245 265 420 21 18 14 5
2007 41 203 133 453 22 15 13 11
2008 60 277 205 630 29 18 13 4
2009 49 254 148 469 21 18 13 4
2010 55 286 192 627 29 28 19 12
2011 39 246 136 386 19 13 10 5
2012 30 213 111 352 16 12 8 7
2013 33 198 124 364 18 12 8 10
2014 36 208 121 433 20 15 17 12
2015 44 234 163 406 21 19 9 12

V tabelo so vključeni samo zaplesani folklorni plesi, brez običajnih valčkov in polk.